Nyboder skole – høj faglighed og rart skolemiljø

På Nyboder skole er der særligt fokus på at skabe gode resultater i et attraktivt undervisningsmiljø, med respekt for den enkelte elevs forudsætninger og interesser. Det er målet, at alle får de bedst mulige betingelser for at udvikle sig fagligt og menneskeligt, og derigennem styrke deres identitet og selvtillid.
På Nyboder skole lægger vi stor vægt på at skabe et samarbejde præget af værdighed, respekt og tillid til at alle har gode hensigter. Dette skabes gennem en åben dialog med omsorg og tryghed for det enkelte barn og for klassen. Læs mere...

1. klassernes første skoledag

Mandag den 10. august havde 1. klasserne første skoledag. Traditionen tro blev alle de nye 1. klasser flaget op til deres skoleår. Flagalléen består af elever fra de ældre klasser.

Børnecancerløbet

5. klasserne deltog før påskeferien i Børnecancerløbet, som samler penge ind til børnecancerfonden.

Eleverne fra Nyboder skole løbe hele 53.000 kroner ind til det gode formål!