Nyboder skole – høj faglighed og rart skolemiljø

På Nyboder skole er der særligt fokus på at skabe gode resultater i et attraktivt undervisningsmiljø, med respekt for den enkelte elevs forudsætninger og interesser. Det er målet, at alle får de bedst mulige betingelser for at udvikle sig fagligt og menneskeligt, og derigennem styrke deres identitet og selvtillid.
På Nyboder skole lægger vi stor vægt på at skabe et samarbejde præget af værdighed, respekt og tillid til at alle har gode hensigter. Dette skabes gennem en åben dialog med omsorg og tryghed for det enkelte barn og for klassen. Læs mere...

LEGO kan også bruges i undervisningen

5.Y i Taleklasserækken har i en periode gjort brug af Lego-klodser i undervisningen. Eleverne har bygget deres egne maskiner af klodserne og flere af maskinerne, har ved hjælp af et LEGO-program kunne kobles til computeren. Herefter kan eleverne selv styre maskinerne ved hjælp af computerprogrammet. 
Resultatet af samarbejdet mellem eleverne og LEGO, er nogle fascinerende, flotte og fantasifulde produkter..

 

Motionsdag med fart i

Dagen før efterårsferien blev der traditionen tro afholdt motionsdag for alle skolens elever. Motionsdagen startede ud med fælles og festlig opvarmning i skolegården, inden turen gik mod Østre anlæg.
I Østre anlæg skulle der løbes runder og hilses på de mange andre skoler, som også benyttede anlægget til motionsdagen. Dagen blev afsluttet med en juice til alle elever, inden de kunne gå på en velfortjent efterårsferie.